اخبار اجتماعی » دستگیری سارق لوازم خودرو با 200 فقره سرقت در شرق تهران