اخبار اجتماعی » "زورگیر" کتف راننده پراید را به صندلی خودرو دوخت