اخبار ورزشی » رئال در انتظار درآمد 165 میلیونی از فروش سه بازیکن