اخبار ورزشی » ورزشکاران جهان در شبکه های اجتماعی؛ 6 ژوئن 2019